สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ มียอดบริจาคกว่า 30 ล้านบาท

  
     สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ มียอดบริจาคกว่า 30 ล้านบาท คาดว่าใน 2 ปี จะเกินเป้าหมาย 120 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ช่วงเวลา 22.30 – 24.00 น. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้พิการ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดรวมบริจาค ณ วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้พิการ จากทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี คาดว่า หากได้รับการบริจาคอย่างต่อเนื่องจากนี้ ภายใน 2 ปี จะเกินเป้าหมาย 120 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ 4 ชั้น ในการดูแลผู้พิการแบบครบวงจรอย่างครอบคลุมเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้ได้รับการยอมรับ เป็นที่ 1 ในประเทศ และเป็น 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแรงผลักดันให้ผู้พิการได้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม
ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้แก่อาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5672
 
25 กันยายน 2556 , 17:11 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่