นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสอำลาหน้าที่

  
     นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 1 ตุลาคมนี้
นาย ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยได้ไปที่วัดบุพพาราม วัดสวนดอกพระอารามหลวง อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นตนได้รับ ประสบการณ์และได้รับสิ่งที่ดีๆ จากจังหวัดเชียงใหม่มากมาย จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองใหญ่และถูกวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางภาค เหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเมืองที่สำคัญอันดับสองของประเทศไทย นับเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ได้ปฏิบัติงานได้ปรับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เชียงใหม่หลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเปิดตัวให้เป็นเมืองที่ขึ้นมาเทียบเท่ากับเมืองชั้นนำของโลก เช่น โตเกียว เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น เรื่องระบบโลจิสติกส์การขนส่งให้เชื่อมโยงกันได้ทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรี จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการลำเลียงสินค้า ส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ส่วนเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ยังต้องปรับปรุงเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องภาษาและสื่อสารเป็น รวมทั้งภาคราชการที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว ในทุกด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ การดูแลนักท่องเที่ยวให้รู้สึกว่าอยู่เชียงใหม่แล้วปลอดภัย และมีความสุข ในส่วนของงานที่ยังคั่งค้างอยู่นั้นอยากฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ทั้งเรื่อง การผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คาดว่าจากนี้ไปจังหวัดเชียงใหม่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด ต่อเนื่องไป อย่างไม่หยุดยั้ง
นายธานินทร์ สุภาแสน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 1 ปี โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
 
25 กันยายน 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่