เปิดตัวสุดยอดเทคโนโลยี ระบบแผนที่อิเล็คทรอนิค รองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ

  
    SIPA พร้อมเปิดตัวสุดยอดเทคโนโลยี ระบบแผนที่อิเล็คทรอนิค รองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA พร้อมเปิดตัวระบบแผนที่อิเล็คทรอนิค (Interactive Map) ภายใต้โครงการ Thai Tourism c-Commerce ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในเชียงใหม่กว่า 1,000 แห่ง โดย SIPA เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับให้บริการข้อมูลและทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรมทางด้าน ICT แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 รวม 92 วัน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ Thai Tourism c-Commerce นี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีก 12 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ , สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) , หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี , สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ชมรมมัคคุเทศก์ , ชมรมสนามกอล์ฟเชียงใหม่ – ลำพูน ,ชมรมไทยล้านนาสปา , ชมรมรถเช่าเชียงใหม่ ,ชมรมภัตราคารร้านอาหาร , ชมรมผู้ประกอบการช้างคลาน
ทั้งนี้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม ในรูปแบบใหม่ที่ให้ความสะดวก รวดเร็วและเป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวในการใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกิจร่วมกันในลักษณะของการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งช่องทางการตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
และในโอกาสนี้ ทาง SIPA สาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน แถลงข่าวเปิดตัวพร้อมสาธิตการทำงานของสุดยอดระบบแผนที่อิเล็คทรอนิค (Interactive Map) ภายใต้โครงการ Thai Tourism c-Commerce ณ ห้องแกนรด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00 น.
 
25 ตุลาคม 2549 , 15:33 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่