ยอดจองเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกมีมากกว่า 5 แสนใบแล้ว ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าชมในวันหยุด ขณะที่คณะทำงานเสนอประชาชนศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง

  
     นางสาวบุญจิระ พุทธิศรี คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เปิดเผยถึงความพร้อมของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ว่าได้มีการทดสอบความพร้อมของงานและระบบแล้วสองครั้ง ขณะนี้ทุกอย่างใกล้ลงตัวและยืนยันจะเสร็จทันวันเปิดงานพร้อมอวดสายตานักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์การวางแผนท่องเที่ยวงานพืชสวนโลกฯ 5 ขั้นตอน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังรายการวิทยุทางคลื่นราชพฤกษ์ เอฟ.เอ็ม.98 เมกะเฮิร์ตซ์ ได้ทุกวัน เวลา 05.00-24.00 น.ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนสนใจจองบัตรเข้าชมงานแล้วกว่า 5 แสนใบ ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะจองในวันหยุดทำให้บัตรในวันหยุดเต็มแล้วหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไปจะมีการแถลงข่าวทุกวันที่ Press Center ภายในงาน เพื่อแถลงความคืบหน้าและไฮไลท์ของงานแต่ละวันโดยจะมีรถรับสื่อมวลชนที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รถออกทุก ๆ 15 นาที และทุกวันเวลา 19.30 น.จะมีอิเลกทริกพาเหรดเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะเปลี่ยนชุดการแสดง 3 ชุดตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 
26 ตุลาคม 2549 , 09:34 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่