ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต 1 ระบุ มีการคาดการณ์รายได้จะสะพัดในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ กว่า 18,000 ล้านบาท

  
     นายจุณพงษ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ตลอดระยะเวลา 92 วันที่จัดงาน จะมีรายได้สะพัดมากกว่า 18,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 4,000 บาทต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้สะพัดตลอดช่วงดังกล่าว ไม่เพียงเฉพาะในบริเวณงานเท่านั้น แต่หมายถึงทั้งเมือง สถานที่ท่องเที่ยว และจังหวัดใกล้เคียงด้วย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต 1 ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ยอดจองโรงแรมในช่วงวันหยุดเต็มแล้วเกือบหมด แต่ในช่วงวันธรรมดายังคงมีห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวอีกร้อยละ 20 ของจำนวนห้องทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีวัดอีก 23 แห่งเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางด้วย
 
26 ตุลาคม 2549 , 09:34 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่