พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดงาน”มหกรรมพืชสวนโลก”

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน”มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ราชพฤกษ์ 2549” ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอคำหลวง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง ที่จังหวัดเชียงใหม่ *********************************************** ส.ปชส.ชม.
 
26 ตุลาคม 2549 , 11:11 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ฤทธิเดช โคตรสาร ส.ปชสเชียงใหม่