เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงความพร้อมการจัดสวนองค์กรภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

  
    สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติในงานมหกรรมพืชสวนโลกของเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเสร็จทันตามกำหนด ภายใต้แนวคิดรูปแบบรากเหง้าของความเป็นล้านนา นายกเทศมนตรีเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างมาก
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แถลงว่า เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 22 หน่วยงานที่ร่วมจัดสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 ณ บริเวณสถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสวนของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นรูปแบบวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ หอตุงที่มีธงทิวสวยงาม ลานน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับของล้านนา และลานประติมากรรม โดยใช้ชื่อว่าสวนสุวรรณล้านนา ภูมิปัญญาแห่งสังคม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ครั้งนี้ มีผลกระทบทางด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สูงมาก เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกของเชียงใหม่จึงได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ไว้รองรับการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งนี้จะได้เกิดความประทับใจ
 
26 ตุลาคม 2549 , 13:17 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สราลีวัลย์ สวท. เชียงใหม่