เตรียมปิดถนนราชดำเนินเป็นถนนคนเดินเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมปิดถนนราชดำเนินเป็นถนนคนเดินเพิ่มจากสัปดาห์ละวันเป็น 2 วัน ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดที่จะปิดถนนราชดำเนินเพื่อทำเป็นถนนคนเดินเพิ่มขึ้นทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ในช่วงระยะเวลา 92 วันของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายซื้อของแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง
สำหรับการจัดถนนคนเดินของเทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมจะมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ที่ถนนราชดำเนิน ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้านำสินค้ามาวางขายตามข้างถนน และนักท่องเที่ยวจะได้มาเดินจับจ่ายซื้อของ ซึ่งสวนใหญ่เป็นสินค้าพื้นเมือง และที่ผ่านมาได้รับความนิยมทั้งจากชาวเชียงใหม่เองและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก
 
26 ตุลาคม 2549 , 14:14 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สราลีวัลย์ สวท. เชียงใหม่