เชียงใหม่ทุ่มงบ 11 ล้านบาท จัดกิจกรรมในงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างยิ่งใหญ่

  
    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 11 ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พรรณไม้แปลกหายาก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมพืชสวนโลก
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 ล้านบาท โดยแยกงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท ไปใช้ในกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 800 ตารางเมตร ใช้แนวคิดการจัดแสดงตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้นแบบ ส่วนงบประมาณอีก 3 ล้านบาท ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการด้านพรรณไม้แปลกหายาก และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น การแสดงชุด กึกก้องเภรี การแสดงวิถีชีวิตคนล้านนา การแสดงชนเผ่า การแสดงชุดดนตรีไทยในอุทยาน การแสดงกาดหมั้ว – วิถีคนเมือง การแสดงชุดเริงระบำ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังให้การสนับสนุนประมาณอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งจัดทำธงประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งทั่วทุกมุมเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 
26 ตุลาคม 2549 , 15:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ ส.ปชส. เชียงใหม่