เชียงใหม่จัดงาน OTOP THAILAND ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน OTOP THAILAND เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – วันที่ 31 มกราคม 2550 รวม 92 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549
นายภากร ไชยวุฒิ รองประธานกรรมการจัดงาน OTOP THAILAND เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน OTOP THAILAND เฉลิมพระเกียรติ ขึ้น ตลอคระยะเวลาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก รวม 92 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดจอดรถรับ – ส่ง นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก
รองประธานกรรมการจัดงาน OTOP THAILAND เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการตลาด ให้กับสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนรากแก้วของประเทศ ซึ่งภายในงานฯ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ และจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ มากกว่า 7,000 ชนิด จำนวน 400 บูธ จากผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า 3,000 กลุ่ม มีประเภทสินค้า OTOP ครบถ้วน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ประดับตกแต่ง และประเภทสมุนไพร โดยนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้ ตลอดระยะเวลาของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก รวม 92 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
27 ตุลาคม 2549 , 08:40 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ ส.ปชส.เชียงใหม่