การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิด “สวนน้ำพระทัย กฟผ.” ในงานพืชสวนโลก

  
     นายศานิต นิยมาคม หัวหน้ากองสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดแสดงสวนเฉลิมพระเกียรติในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อสวนน้ำพระทัย กฟผ. ภายใต้แนวความคิดที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริที่ กฟผ. ร่วมดำเนินการ โดยเน้นเนื้อหา “ตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาชาติ พัฒนาไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะประกอบพิธีเปิด “สวนน้ำพระทัย กฟผ.” อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 น. โดยมี ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน *********************************************** ส.ปชส.ชม.
 
27 ตุลาคม 2549 , 09:39 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ฤทธิเดช โคตรสาร / ส.ปชส. เชียงใหม่