อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
พลตำรวจตรีบรรฑป สุคนธมาน ผู้บังคับการตำรวจภะรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
การจัดอบรมขึ้นในครั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 ณ สถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาเที่ยวชมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ผลจากการเข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าวนี้ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อผู้เข้ารับการอบรมทุกนายจะได้รับความรู้ ทักษะ อีกทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความชำนาญอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศชาติต่อไป
ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์การจราจรเชียงใหม่ , สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ , สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง , สถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี , สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันกำแพง , สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม , สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง , สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ และสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 500 คน โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2549 และ รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2549
 
27 ตุลาคม 2549 , 13:07 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สราลีวัลย์ สวท. เชียงใหม่