รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับมอบสวนองค์กร 22 สวน ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมอวดสายตานักท่องเที่ยวแล้ว

  
     นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีรับมอบสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ 22 สวน ภายในสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมอวดสายตานักท่องเที่ยวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เป็นงานเดียวที่ได้เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ 2 วาระคือในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และนับเป็นการสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติโดยแท้ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปสำรวจภายในสถานที่จัดงานและทำพิธีรับมอบสวนองค์กรทั้ง 22 สวนเพื่อเตรียมพร้อมจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ต่อไป
 
27 ตุลาคม 2549 , 20:37 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่