จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดตัวสวนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 5 อาชีพดั้งเดิมของชาวอยุธยาในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงต่อสื่อมวลชนที่บริเวณสวนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในพื้นที่ 2 ไร่ โดยสร้างบ้านเรือนไทยใต้ถุนสูง พร้อมศาลาท่าน้ำ นาข้าว การเลี้ยงโค กระบือ โดยได้นำเสนอ 5 อาชีพหลักของชาวอยุธยาคือตีมีดอรัญญิก ปั้นหม้อดิน สานปลาตะเพียน เรือนไทยทรงจิ๋ว และร้อยมาลัย โดยมีชาวอยุธยามาสาธิตตลอดระยะเวลาการจัดงาน 92 วัน นอกจากนี้ยังได้นำต้นหมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต้นไม้ประจำถิ่นอีกจำนวนมากมาจัดแสดง ในช่วงเวลากลางคืนสวนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจะจุดไฟตะเกียงเจ้าพายุ และตะเกียงรั้ว โดยจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลย ซึ่งนับเป็นอีกสวนหนึ่งที่นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างน่าสนใจ
 
27 ตุลาคม 2549 , 20:39 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่