รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ งานมหกรรมพืชสวนโลกที่จัดที่ประเทศไทยสวยที่สุดนับแต่เคยจัดในอดีต โดยหลังจากงานแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักดูแลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

  
     นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังตรวจรับสวนองค์กร 22 สวนองค์กรว่า ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งในความสวยงามหลากหลายของแต่ละสวน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงในรูปของสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ที่มีความแตกต่าง ละเมียดละไม ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการชมสวนสวยและได้ความรู้เมื่อมาเที่ยวงาน และยืนยันว่าสวนต่าง ๆ ทั้งสวนองค์กร 22 องค์กร และสวนนานาชาติ 33 สวนที่ 33 ประเทศได้นำสุดยอดพืชพันธุ์และสุดยอดของศิลปะประจำชาติมาจัดแสดง ณ สถานที่จัดงานที่มีสภาพเป็นเนินเขา โดดเด่นสะดุดตาที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ สวยงามกว่าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกทุกแห่งในโลกที่เคยจัดมาในอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่าหลังจากเสร็จสิ้นงานมหกรรมพืชสวนโลกฯแล้ว กระทรวงเกษตรจะเป็นแม่งานหลัก ดูแลพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตถาวร โดยจะจัดสรรงบประมาณดูแลซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้เห็นว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดี สวนแห่งนี้จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยตลอดไป
 
27 ตุลาคม 2549 , 20:39 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่