รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมหอคำหลวงที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยพอใจผลการดำเนินงาน แต่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร และบันไดขึ้นลง บริเวณหอคำหลวงโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลมากเป็นพิเศษ

  
     นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมหอคำหลวงที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วที่สถานีเกษตรหลวงแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าการสร้างหอคำหลวงได้ดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะหอคำหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนาที่แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านต่าง ๆ ประดับประดาด้วยศิลปะโบราณอย่างสวยงาม ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะพึงพอใจอย่างแน่นอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลบันไดทางขึ้น-ลง หอคำหลวงเพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้หากจะแก้ไขต้องดูภูมิสถาปัตย์ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเพลิดเพลินแล้ว ยังจะได้ความรู้ ได้เห็นความหลากหลาย สร้างจิตสำนึกในการเป็นคนรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
27 ตุลาคม 2549 , 20:40 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่