รายงานพิเศษ : งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 พร้อมจะอวดสายตาชาวโลกแล้ว โดยจะแสดงสุดยอดพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่าสองพันสายพันธุ์ และไม้ดอกไม้ประดับกว่าสองล้านต้นจากทุกมุมโลกในงานเดียว

  
     นับจากนี้อีกไม่นานงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แสดงสุดยอดพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่าสองพันชนิด พร้อมต้นไม้กว่าสองล้านต้นจะเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่างานดังกล่าว เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ทั้งนี้จากการตรวจสอบความเรียบร้อยในภาพรวมถือว่าดีกว่าที่คาดหมาย และนับว่าเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกที่สวยที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาในโลกเพราะสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ประกอบกับความหลากหลายขององค์กรต่าง ๆที่ร้อยเรียงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของการจัดสวนองค์กรทั้ง 22 สวนที่มีความแตกต่างหลากหลายและสวยงามร่มรื่น ขณะที่อีก 33 ประเทศทั่วโลกที่ตอบรับเข้าจัดสวนในบริเวณงานนั้นก็ได้นำความโดดเด่นของพืชพันธุ์และศิลปะของแต่ละประเทศมาแข่งขันอวดสายตาชาวโลกในบริเวณงาน นอกจากนี้แล้วงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ยังถือเป็นงานเดียวที่ได้มีโอกาสฉลองสองวาระสำคัญคือเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี และเป็นงานแรกของปีแห่งการเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะอวดสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ขอเชิญประชาชนสวมเสื้อเหลืองรับเสด็จฯ หากไม่สามารถมาร่วมงานได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ในทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 
27 ตุลาคม 2549 , 20:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่