ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดสถานีย่อย สภ.พืชสวนโลก เพื่ออำนวยความสะดวกและรับแจ้งเหตุจากประชาชนที่มาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     พลตำรวจโทกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 5 ส่วนแยกราชพฤกษ์ หรือ สภ.พืชสวนโลก ณ บริเวณหน้าสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารจำนวน 2 หลัง และได้รับอนุญาตจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง โดยจะใช้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกทางการจราจร และจุดรับแจ้งเหตุแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงาน มหกรรมพืชสวนโลกฯ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่าตำรวจภูธรภาค 5 ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยจะมีการเกลี่ยกำลัง ใช้กำลังตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก โดยเฉพาะในบริเวณงานมีจุดรับแจ้งเหตุ 3 จุดสำคัญ รวมทั้งพื้นที่รอบนอก มีกองร้อยควบคุมฝูงชน ประสานกับทหาร เจ้าหน้าที่ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากกำลังไม่พอจะขอกำลังจากจังหวัดใกล้เคียงมาเสริม สำหรับ สภ.ราชพฤกษ์จะดำเนินการตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 หลังจากนั้น สภ.ราชพฤกษ์จะเป็นตู้ยามและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ประจำตลอดไป
 
28 ตุลาคม 2549 , 13:23 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่