โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเปิดศูนย์หัวใจครบวงจร และจัดแข่งขันแรลลี่ 80 พรรษามหาราช ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

  
     นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์หัวใจครบวงจร โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และแรลลี่ 80 พรรษามหาราช ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะสถิติที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจ บางรายต้องเสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจากสาเหตุหนึ่งคือโรงพยาบาลขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้ป่วยต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการตรวจรักษาที่กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จึงได้สั่งนำเข้านวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สำหรับตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจอย่างแม่นยำ เครื่องตรวจสภาพการอุดตันของหลอดเลือด และรถพยาบาลยุคใหม่ที่มีอุปกรณ์ครบครันเทียบเท่าห้องไอซียู. โดยการให้พยาบาลในปัจจุบันคนไข้สามารถเข้ารับการขยายหลอดเลือดให้ไหลเวียนได้ตามปกติโดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์หัวใจครบวงจรเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 80 พรรษามหาราช ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550 โดยมีกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ 80 พรรษามหาราช เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการเหลืองมหาราชและโครงการสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดกลางเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 
28 ตุลาคม 2549 , 13:23 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่