ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตือนให้ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตือนประชาชนและผู้ประกอบการให้ระมัดระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊ส หากมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดี หรือในพื้นที่มีอากาศเบาบางจะส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรื่องปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในปีนี้ภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นและยาวนานกว่าปีที่ผ่าน ดังนั้นจะมีประชาชนจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นมากขึ้น และส่งให้ภาคเหนือในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมาพักผ่อนในสถานที่ประกอบการ รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโล ที่พักเชิงธรรมชาติ ที่พักชุมชน ที่อยู่บนพื้นที่สูงจะนิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ทั้งนี้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบนี้นอกจากจะทำให้น้ำอุ่นได้ไว้ ยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้า และจากการสำรวจยังพบว่า สถานที่พักบางแห่งยังมีระบบระบายอากาศไม่ดี ไม่มีเครื่องดูดอากาศ จะทำให้มีอากาศไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ของแก๊ส ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งเป็นมลพิษในอากาศ เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายจะเกิดผลกระทบอย่างเฉียบพลันมีอาการ มึนงง ตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ จนกระทั่งเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สถานประกอบการที่พักต่างๆควรสำรวจและปรับปรุงเรื่องระบบระบายอากาศของห้องอาบน้ำและห้องพักอาศัยให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยการเพิ่มช่องระบายอากาศของประตูห้องน้ำ และฝาผนังติดตั้งพัดลมดูดอากาศ การใช้ลูกบิดกลอนประตูที่เปิดจากด้านนอกได้กรณีฉุกเฉิน การให้ความรู้แก่คนในครอบครัว การแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เปิดพัดลมดูดอากาศและหลีกเลี่ยงการอาบน้ำนานหรือต่อเนื่องหลายคนมากเกินไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคปอด และผู้สูงอายุที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 12:22 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่