มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอย่างยิ่งใหญ่ 13 เดือนเต็ม มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยใช้ชื่องานว่า “5 ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2557 ถึง 24 มกราคม 2558 รวม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับประเทศ ตลอดทั้งปี การจัดนิทรรศการ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” โดยคณะการสื่อสารมวลชน การจัดงาน Regional Research Expo 2014 ในเดือนมีนาคม 2557 การจัดบริการวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฉลอง 5 ทศวรรษ มช. การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 5 ทศวรรษ มช.และของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุน “กองทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 13 อ่างแก้วเกมส์ ในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยจะมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2558 งาน 50th Anniversary CMU Festival 22 มกราคม 2558 งานคืนสู่เหย้าลูกช้าง มช. 23 มกราคม 2558 งาน Gala Night การแสดงบนเวที และแสง สี เสียง บริเวณรอบอ่างแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2507 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มกราคม 2507 ถือเป็นวันเกิดมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ส่วนวันที่ 24 มกราคมของทุกปี มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปี 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ การจัดงานฉลองในกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระยะเวลา 13 เดือน
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 18:02 น. , อ่าน 1343  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่