โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการรับบริจาคโลหิต

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการรับบริจาคโลหิต “65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาและบุคลากรภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รณรงค์กระตุ้นกลุ่มผู้บริจาคโลหิตปีละครั้ง ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กลับมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการโลหิตตลอดถึงการรับบริจาคโลหิต ทั้งในและนอกสถานที่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5621
 
24 พฤศจิกายน 2556 , 11:25 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่