จักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ย้อนรำลึก 50 ปี กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ สู่สายใจไทย

  
     ชมรมนักจักรยานซุปเปอร์ไฮเวย์ (1971) เตรียมจัดงาน จักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ย้อนรำลึก 50 ปี กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ สู่สายใจไทย
ชมรมนักจักรยานซุปเปอร์ไฮเวย์ (1971) กำหนดจัดงาน “50th Bangkok – Chiangmai “Long live The King” (จักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ย้อนรำลึก 50 ปี กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ สู่สายใจไทย) ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อ 50 ปีก่อน เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาจักรยานของชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยจะมีนักจักรยานที่เคยเป็นแชมป์กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ อดีตทีมชาติรุ่นแรก นักจักรยานที่เคยเข้าร่วมการปั่นและประชาชนทั่วไปที่รักการปั่นจักรยานประเภทเสือหมอบ Vintage ทั้งหมด 50 คัน และเสือหมอบทั่วไป 36 คัน ร่วมปั่นบนเส้นทางสายเก่า พร้อมกับรับบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้มูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อช่วยทหาร ตำรวจ อาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากการต่อสู้ป้องกันประเทศชาติ
กำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2556 ได้แก่ วันที่ 1 ธันวาคม กำหนดเดินทางจาก กรุงเทพฯ - ลพบุรี ระยะทาง 150 กิโลเมตร วันที่ 2 ธันวาคม จากจังหวัดลพบุรี - นครสวรรค์ ระยะทาง 177 กิโลเมตร วันที่ 3 ธันวาคม จากจังหวัดนครสวรรค์ - ตาก ระยะทาง 180 กิโลเมตร วันที่ 4 ธันวาคม จากจังหวัดตาก - ลำพูน ระยะทาง 145 กิโลเมตร และวันที่ 5 ธันวาคม จากจังหวัดลำพูน - เชียงใหม่ ระยะทาง 150 กิโลเมตร และวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะมีพิธีเปิดงาน เวลา 14.40 น. พร้อมทั้งประกาศผลรางวัล มอบเงินให้มูลนิธิสายใจไทย และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยการแปรขบวนจักรยานเป็นตัวภาษาอังกฤษว่า “ 86 LONG LIVE THE KING” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมจักรยานซุปเปอร์ไฮเวย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานให้มากขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
 
24 พฤศจิกายน 2556 , 11:26 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่