จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์ใช้แล้วมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้แสดงสาระสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์ไว้ในฉลากอย่างครบถ้วน ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้ออย่างเพียงพอ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกประกาศเตือนผู้บริโภคให้มีความระมัดระวังและเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2556) กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและให้ใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของรถยนต์ใช้แล้ว ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลาก ได้แก่ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิต ชื่อและสถานที่ประกอบการของผู้ขาย ขนาดหรือน้ำหนัก สมุดคู่มือการบำรุงรักษารถ(ถ้ามี) รุ่นปี ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท วันจดทะเบียน เลขทะเบียน เลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ ยี่ห้อรถ ยี่ห้อเครื่องยนต์ สี ชนิดเชื้อเพลิง ลำดับเจ้าของรถ ชื่อและสกุล ภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันจำหน่าย(ถ้ามี) ข้อมูลการประสบภัย เช่น ถูกชน ถูกน้ำท่วม(ถ้ามี) กรณีที่ถูกน้ำท่วมให้ระบุระดับของน้ำที่ท่วมตัวรถยนต์ เช่น ระดับพื้นรถยนต์ ระดับเบาะรถยนต์ ระดับเรือนไมล์แผงนวมหน้าปัด ท่วมทั้งคัน ระยะทางการใช้งาน หรือชั่วโมงในการทำงานของรถ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ขอย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังและเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วมาใช้ เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือผู้ขายรถมือสอง
 
24 พฤศจิกายน 2556 , 14:42 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่