เปิดงานเทศกาลรำวงบงโอโดริ

  
     สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงาน เทศกาลรำวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและชาวล้านนาได้กระชับมิตรภาพและสนุกสนานร่วมกัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลรำวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ มีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มีชาวญี่ปุ่นมาขึ้นทะเบียนพำนักระยะยาวกว่า 3,800 คน เพราะท้องถิ่นล้านนา เป็นดินแดนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศดี มีร้านอาหารนานาชาติ และมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ค่าครองชีพถูก ผู้คนในท้องถิ่นอ่อนโยนและมีอัธยาศัยดี ทำให้สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้จำนวนชาวญี่ปุ่นที่จะเข้ามาพำนักระยะยาว เพิ่มมากขึ้น สำหรับ เทศกาลรำวง-บงโอโดริ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ ชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและชาวล้านนาได้กระชับมิตรภาพและสนุกสนานร่วมกัน
ในพิธีเปิดงาน มีการร่วมปล่อยโคมลอย จำนวน 9 ลูก มีการแสดงของคณะศิลปิน Rokkasen จากประเทศญี่ปุ่น มีกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาชุดบูชาธรรมน้อมนำมวลมิตร ฟ้อนจุ้มสะหรียินดียิ่งมิตรแก้วมาเยือน การแสดงเต้นโยสะโคย โซรัน และการแสดงรำวงบงโอโดริ
 
25 พฤศจิกายน 2556 , 13:47 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่