เตรียมเปิด เวียงกุมกาม เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

  
     กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมภาคี เตรียมเปิด เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า เวียงกุมกาม เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนาในช่วงปี พ.ศ.1829 นับเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในภาคเหนือ พบหลักฐานการตั้งอยู่ของชุมชนโบราณช่วงรอยต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อและสังคมจากยุคสมัยอาณาจักรหริภุญชัย สู่อาณาจักรล้านนา ในระยะที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ บูรณะอนุรักษ์โบราณสถาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นและจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการในส่วนของทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ของเวียงกุมกามอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ทางโบราณและประวัติศาสตร์ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชม มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของเวียงกุมกาม ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม การพัฒนาศูนย์จำน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและท้องถิ่น การจัดกาดหมั้ว การจัดขันโตก การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ถนนสายวัฒนธรรม และการแสดงแสงสีเสียง ณ สถานที่ต่างๆ ของเวียงกุมกาม ในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7322
 
25 พฤศจิกายน 2556 , 16:42 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่