ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นหนังสือ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย” หนุนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง

  
    ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นหนังสือ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย” หนุนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้ประชาชนดูแลตนเองเพื่อลดปัญหาในระยะยาว
สมาชิกกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง นำโดยนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และนายชำนาญ จันทร์เรือง ยื่นแถลงการณ์ “ทางออกประเทศไทย ต้องปฏิรูปโครงสร้างโดยการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการตนเอง” ที่สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง โดยมีนายกฤตภาส บุญแก้ววุฒิ ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์รับหนังสือ จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางต่อไปยังสำนักงาน ส.ส.เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ในตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เพื่อยื่นแถลงการณ์ต่อพรรคเพื่อไทย โดยมีนายเกษม นิมลรัตน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยแถลงการณ์ “ทางออกประเทศไทย ต้องปฏิรูปโครงสร้างโดยการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการตนเอง” มีเนื้อหาโดยสรุปคือ เหตุที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเกิดความขัดแย้งและสุ่มเสี่ยงที่จะขยายเป็นความรุนแรงนั้น เงื่อนไขที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งทำให้ระบบการบริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สร้างความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งทางสังคม ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครซึ่งประกอบด้วยคนทุหมู่เหล่าและทุกสีเสื้อจึงได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจและการจัดการตนเอง โดยการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ด้วยการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหรือจังหวัดได้จัดการตนเองเพื่อลดปัญหาการรวมศูนย์อำนาจ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองทั้งสองพรรคได้ช่วยผลักดันแนวคิดดังกล่าว การยื่นหนังสือแถลงการณ์ดังกล่าวเพื่อให้พรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคได้สนับสนุนแนวทางการจัดการตนเอง โดยก่อนหน้านี้ เครือข่ายได้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว เป็นการเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยขณะนี้ ที่เป็นผลจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง จากการที่แนวทางการพัฒนาของส่วนกลางไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว จำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้ดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าหรือปะทะกันของมวลชนในอนาคต ทั้งนี้ หลังจากนี้จะประสานเพื่อร่วมหารือกับพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรค หากมีความเห็นตรงกันก็จะร่วมผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 
25 พฤศจิกายน 2556 , 16:53 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่