กรมการค้าภายใน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว

  
     กรมการค้าภายใน มุ่งสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตร พัฒนาบุคลากรในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความ ชื้นข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว
กรมการค้าภายใน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสันติชัย สารถวัลย์แพทย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับ สภาช่างตวงวัดเอเชียแปซิฟิกประมาณ 7 ประเทศ เพราะข้าวมีความสำคัญกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอีกหลายประเทศในโลก ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และมาตรฐานของเครื่องวัดความชื้น จำเป็นมากสำหรับระบบการรับจำนำข้าวที่ไทยกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ซึ่งต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกร การอบรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเครื่องวัดความชื้นข้าว หากประเทศใด ยังมีจุดบกพร่อง จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปแก้ไขและพัฒนา ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ด้วย
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวด้วยว่า สำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าว ในระบบรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ทุกโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้นำเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ได้การรับรองจากช่างตวงวัด กรมการค้าภายใน มาใช้อยู่แล้ว ถือว่ามีความเที่ยวตรง ได้มาตรฐาน
 
25 พฤศจิกายน 2556 , 16:58 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่