งานแถลงข่าวประเพณีของดีอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  
    งานประเพณีของดีอำเภอสันทรายจะจัดขึ้นระหว่าง 5-7 ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิดคำขวัญของอำเภอ เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอำเภอสันทราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน ประเพณีของดีอำเภอสันทราย ณ บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย ภายใต้คำขวัญอำเภอสันทราย “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม” งานดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอสันทราย ตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมและรู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา กลุ่มสตรีแม่บ้านได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกวดไก่ชน ประกวดกลองตึ่งโนง กิจกรรมมัจฉากาชาด การออกร้านแสดงของดีอำเภอสันทราย ประกวดขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดนางสาวสันทราย และมหรสพในงาน งานของดีอำเภอสันทราย จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสันทราย เป็นการเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เปิดตลาดทางการค้า อำเภอสันทรายนับเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตร มีสินค้าดีคือข้าวแต๋นน้ำแตงโม ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 09:29 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่