มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงานโครงการหลวง 2556

  
    มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงานโครงการหลวง 2556 พบผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 รายการ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กุหลาบตัดดอกสายพันธุ์ไทย 6 สายพันธุ์ ไข่ปลาคาเวียร์ และเห็ดถ้วยยักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง กล่าวว่า งานโครงการหลวง 2556 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้ทรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง สำหรับชาวไทยภูเขา มานานถึง 44 ปี เผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิโครงการหลวง กว่า 2,000 รายการ ที่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเป็นผู้สร้างขึ้น มาแนะนำให้กับประชาชนในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิโครงการหลวง และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำรายได้ให้กับชาวไทยภูเขา ได้แก่ กุหลาบตัดดอกสายพันธุ์ไทย 6 สายพันธุ์ เปิดตัวผลิตผลไข่ปลาคาเวียร์ของแท้ ที่เรียกว่า แบลคคาร์เวียร์ ซึ่งใช้เวลาวิจัยบนโครงการหลวงอินทนนท์ถึง 7 ปี และเห็ดไจแอ้นท์คัพ หรือ เห็ดถ้วยยักษ์ ที่มีรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์ ประชาชนสามารถพบได้ภายในงานโครงการหลวง 2556 ในปี 2555 มูลนิธิโครงการหลวง นำรายได้คืนสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำนวน 363 ล้านบาท ยังไม่รวมงานพัฒนาด้านอื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่านั้น ทั้งนี้ งานโครงการหลวง 2556 กำหนดแถลงข่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 15:17 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่