สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2556

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี เตรียมจัดงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2556 เป้าหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น Chiangmai Zero AIDS
นายเกรียงไกร ยอดเรือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเอดส์โลก โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการตายจากเอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทุกประเทศจึงต้องรณรงค์เพื่อเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าว สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อประโยชน์ของการตรวจ HIV ในประเด็น เอดส์...ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้ กำหนดจัดขึ้นในหลายอำเภอและสถาบันการศึกษา ในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานจะมีการนำเสนอความรู้ใหม่ๆ ด้านเอดส์ การประกวด Condom dress กิจกรรมบันเทิงหลากหลายรูปแบบ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมใจกัน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อเป้าหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น Chiangmai Zero AIDS สำหรับสถานการณ์โรคเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามีผู้ป่วยเอดส์สะสมมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย และตั้งแต่มีการระบาดเมื่อ 20 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน คาดว่า จะมีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สะสมทั่วประเทศกว่า 1,166,000 คน มีชีวิตอยู่ ประมาณร้อยละ 38 ในกลุ่มนี้ ร้อยละ 2 เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 15:36 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่