รายงานพิเศษ วันเอดส์โลก

  
     รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันเอดส์โลก หลังพบมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสมมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย
องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ( World AIDS Day ) โดยปี 2554 – 2558 มีการชูประเด็นการรณรงค์ว่า Getting to Zero อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการตายจากเอดส์ และไม่มีการตีตราเลือกปฏิบัติ ทุกประเทศรณรงค์พร้อมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
นายเกรียงไกร ยอดเรือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โรคเอดส์ระบาดเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน จนในปี 2556 คาดว่า จะมีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สะสมทั่วประเทศกว่า 1,166,000 คน ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณร้อยละ 38 ในกลุ่มนี้ ร้อยละ 2 เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน แสดงว่า แม้จะพยายามป้องกันแก้ไขปัญหามาเกือบ 20 ปี แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเอดส์ได้ ปัจจุบันยังคงมีผู้ได้รับเชื้อรายใหม่ทุกวัน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสมมากเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ความเข้าใจที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการหยุดเอดส์มี 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การเข้าใจว่ามียาต้านไวรัสแล้วไม่ต้องป้องกันก็ได้ จึงละเลยการป้องกัน ทั้งที่ข้อเท็จจริง ยาต้านไวรัสต้องกินตลอดชีวิตและอาจดื้อยาได้ ประเด็นที่สอง คือ การเข้าใจว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงจึงไม่ป้องกันและไม่สนใจตรวจเลือด ทำให้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวและมารับการรักษาช้าเมื่อโรคลุกลามแล้ว ประเด็นที่สาม คือ อยากตรวจแต่ไม่กล้า อาจเนื่องจากอาย กลัวคนอื่นรู้ ไม่รู้แหล่งบริการ หรือไม่มั่นใจในบริการ กลุ่มนี้ถ้าติดเชื้อจะมีการแพร่เชื้อไปเรื่อยๆ และเข้าถึงการรักษาช้า การตรวจเลือด HIV เพื่อทราบว่าเคยได้รับเชื้อหรือไม่ จึงเป็นประตูสำคัญระหว่างการป้องกันและการรักษา ปัจจุบันยังมีคนมากมายที่ไม่เคยตรวจเชื้อ HIV ทั้งๆ ที่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละสองครั้ง
ดังนั้น กิจกรรมรณรงค์เอดส์โลกปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อประโยชน์ของการตรวจ HIV ชูประเด็น “เอดส์...ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้ ” กำหนดจัดขึ้นในหลายพื้นที่ของอำเภอต่างๆ และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ส่วนระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ในงานจะมีการนำเสนอความรู้ใหม่ๆ ด้านเอดส์ การประกวด Condom dress กิจกรรมบันเทิงหลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ยังร่วมใจกัน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อเป้าหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น Chiangmai Zero AIDS
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 16:35 น. , อ่าน 1286  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่