ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Time

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Time ในโอกาสที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียน ย้ำชัด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มที่
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนิตยสาร TIME ได้เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ในโอกาสที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยนิตยสาร TIME ได้จัดทำรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายด้าน เช่น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัว เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร TIME คาดว่านิตยสารฉบับนี้ จะตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีข้อคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนิตยสาร TIME เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ในการลงทุนในประเทศไทยต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่สำคัญรองจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคเหนือของไทย เชียงใหม่มีศักยภาพและจุดแข็งหลายอย่าง ทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาที่ดีงาม ซึ่งเป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้คนอยากจะมาท่องเที่ยวและมาลงทุน เรื่องสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตัวเมืองเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว แต่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ทิ้งเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงาม ไม่ทิ้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ต้องไม่ทิ้งเรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียน มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ประเทศลาว และพม่า จะมีการทำ MOU ร่วมกัน ในเรื่องรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างพม่า ลาว ไทย เพื่อทำงานบูรณาการร่วมกัน เชื่อมโยงในเรื่องวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 09:39 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่