งานวันรณรงค์ ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันรณรงค์ ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน พร้อมชมการสาธิตการดับไฟป่า ตามแผนระดมพลดับไฟป่า 3 ระดับ
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันรณรงค์ ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการมอบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ลดมลพิษ ลดหมอกควัน ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ด้วย
จากนั้น พลังมวลชนทั้งหมด ได้กล่าวคำปฏิญาณ ไม่เผาป่า พร้อมทั้งสาธิตการดับไฟป่า ตามแผนระดมพลดับไฟป่า 3 ระดับ ได้แก่ สถานการณ์ปกติ ใช้แผนระดมพลดับไฟป่าระดับที่ 1 ไฟป่าเพิ่งเกิดและถูกตรวจพบทันที หรือ เพิ่งตรวจพบไฟป่า โดยไฟไหม้ลุกลามไปแล้วเป็นเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ โดยใช้กำลังภาคพื้นดินของหน่วยควบคุมไฟป่า เข้าปฏิบัติการ ส่วนสถานการณ์รุนแรง ใช้แผนระดมพลดับไฟป่าระดับที่ 2 เพิ่งตรวจพบไฟป่า โดยไฟไหม้ลุกลามไปแล้วเป็นเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ หรือ ตรวจพบไฟแล้วดับไฟ ด้วยแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์ปกติ แต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ ภายในเวลา 3 วัน จึงสนธิกำลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ เข้าปฏิบัติการ และหากสถานการณ์วิกฤติ ใช้แผนระดมพลดับไฟป่าที่ 3 ตรวจพบไฟป่าและดับไฟด้วยแผนระดมพลดับไฟป่า ในสถานการณ์รุนแรง แต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ ภายในเวลา 15 วัน จึงระดมสรรพกำลังทั้งหมดเข้าปฏิบัติการ โครงการรณรงค์ ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 15:08 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่