รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน มีความรัก สามัคคี ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย

  
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน น้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีความรัก สามัคคี ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย เพราะทุกคนคือคนไทยด้วยกัน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการหางานของบัณฑิตในยุคเปิดเสรีอาเซียน ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าขอให้บัณฑิตจบใหม่เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี ส่วนกรณีปัญหาความวุ่นวายในสังคมในขณะนี้ ขอให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันและคิดว่าทุกคนคือคนไทยด้วยกัน ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย ไม่แบ่งแยก น้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำรงชีวิต ภายใต้ความให้เกียรติซึ่งกันและกัน เชื่อว่าบ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้ในที่สุด นอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้บรรยายเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่สร้างชาติบ้านเมืองไทยคงเป็นไทยตราบจนเท่าทุกวันนี้
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 16:56 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่