พม่าพร้อมร่วมมือเปิดด่านกิ่วผาวอก ร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันและเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงบ้านพี่เมืองน้องเชียงตุง-เชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ผลการหารือกับมุขมนตรีรัฐฉาน ของเมียนม่าร์ จะพัฒนาเปิดด่านกิ่วผาวอก ร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันและเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงบ้านพี่เมืองน้องเชียงตุง-เชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการเดินทางไปราชการที่ประเทศเมียนม่าร์ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกับมุขมนตรีรัฐฉาน เพื่อเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลง บ้านพี่เมืองน้อง เชียงตุง-เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการลงนามดังกล่าวประมาณเดือนธันวาคม 2556 ขณะเดียวกันยังได้เจรจาเรื่องการเปิดด่านชายแดนกิ่วผาวอก ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ซึ่งทางการพม่าเห็นด้วย แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของพม่าเร็ว ๆ นี้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ก่อนที่จะเปิด ส่วนเรื่องของความปลอดภัยและกองกำลังความมั่นคงชายแดนต่าง ๆ ไม่น่ามีปัญหานอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้หารือกับมุขมนตรีรัฐฉาน เรื่องปัญหามลพิษหมอกควัน ซึ่งมุขมนตรีรัฐฉาน ยอมรับว่า ปัญหาหมอกควันนั้นเกิดจากคนพม่าที่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าและจุดไฟเผาพื้นที่เกษตร เช่นเดียวคนไทยในภาคเหนือเช่นกัน โดยพม่าได้ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาด้วย ทั้งนี้จะร่วมมือกับไทยในการแก้ปัญหาและจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือด้วย
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 17:25 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่