โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาและบุคลากรภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีในการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รณรงค์กระตุ้นกลุ่มผู้บริจาคโลหิตปีละครั้งปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กลับมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการโลหิตตลอดถึงการรับบริจาคโลหิตทั้งในและนอกสถานที่ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งทหารจากหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จำนวนกว่า 60 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการนี้ด้วย นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวว่า งานดังกล่าวถือเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ส่งเสริมการบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในฐานะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่ มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะโรคหลากหลาย เช่น ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ศูนย์วิจัยและรักษาโรคมะเร็ง ศูนย์โรคสมองและหลอดเลือด ศูนย์โรคไตและปลูกถ่ายอวัยวะ และศูนย์อุบัติเหตุ ผู้บริจาคโลหิตถือเป็นบุคคลที่เสียสละต่อสังคม โดยเฉพาะผู้บริจาคประจำที่บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี และเป็นกลุ่มที่มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อย
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 17:31 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่