ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรถเสริมรองรับการเดินทางกลับของประชาชน

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรถเสริมเพิ่มอีก 100 คัน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการจองตั๋วโดยสารเที่ยวปกติ เต็มจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2557
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้(1 ม.ค. 57) ประชาชนเริ่มมีการทยอยเดินทางกลับ โดยเฉพาะเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ปลายทาง กรุงเทพมหานคร จากที่เคยเสริมรถไว้ 100 เที่ยว เพิ่มเป็นอีก 100 เที่ยว เพื่อรองรับผู้โดยสารไม่ให้ตกค้าง เพื่อให้ผู้โดยสารมีตั๋วโดยสารเดินทางกลับกรุงเทพมหานค รก่อน 22.00 น. วันนี้ ส่วนผู้โดยสารจากภาคเหนือตอนบน พบว่าทยอยเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ซึ่งปีนี้ รัฐบาลมีนโยบายหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ส่งผลให้ผู้โดยสารมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังพบว่า ตั๋วโดยสารเชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-4 มกราคม 2557 ถูกจองจนเต็มหมดแล้ว ต้องใช้บริการรถเสริมของแต่ละบริษัท ที่จัดเตรียมไว้ เนื่องจาก ประชาชนส่วนหนึ่งได้ลางานต่อเนื่อง สิ้นสุดการพักผ่อนถึงวันที่ 5 มกราคม 2557 ขณะนี้ยังไม่พบการร้องเรียน และรถโดยสารที่ออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่พบอุบัติเหตุใดๆ ส่วนหนึ่ง คือ การเข้มงวดในการตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่รถโดยสารที่ต้องเป็นศูนย์ และมาตรการตรวจสภาพรถต่างๆ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ในช่วงค่ำวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายคนขับรถโดยสารทั้งเที่ยวปกติ และเที่ยวรถเสริม อีกทั้ง ตรวจสอบสัมภาระต่างๆ ของผู้โดยสาร เพื่อเฝ้าระวังการขนย้ายยาเสพติดระหว่างเดินทาง
 
1 มกราคม 2557 , 18:09 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่