ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีที่สุดตามหลักรัฐศาสตร์

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีที่สุดตามหลักรัฐศาสตร์ ยืนยันเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 83 เป็นอันดับสองของประเทศรองจากลำพูน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พยายามรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่แนวหน้าของประเทศ ฝากทุกคนใช้เวลาที่เหลือประมาณหนึ่งเดือนให้ได้ประโยชน์ที่สุดเชื่อว่าจะนำพาการเลือกตั้งไปสู่จุดหมายโดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ล้านสองแสนคน และคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ ทั้งนี้ยืนยันว่าการเลือกตั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีตามหลักรัฐศาสตร์ การแก้ปัญหานอกระบบไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขอให้การเลือกตั้งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ทั้งนี้การเลือกตั้งเป็นมติมหาชน เมื่อคนในชาติตัดสินใจอย่างไร คนส่วนใหญ่ต้องยอมรับ กกต.มีหน้าที่ทำให้ผู้สมัครพบกับประชาชน และจัดการเลือกตั้งเท่านั้น และยืนยันว่า ณ ปัจจุบัน การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างแน่นอน
หลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเชิญผู้สมัครทุกคนมาบันทึกเสียง เพื่อออกอากาศวิทยุท้องถิ่นทุกสถานี โดยยืนยันให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสมานฉันท์
 
2 มกราคม 2557 , 14:59 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่