สรุปยอดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  
     สรุปยอดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิต 11 คน อยู่อันดับ 3 ของประเทศ มีผู้บาดเจ็บ 125 คน อยู่อันดับ 5 ของประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดสถิติ 7 วันระวังอันตราย ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557 ล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 10 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 4 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่งผลให้ยอดสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 119 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 125 คน เป็นชาย 99 คน หญิง 26 คน เสียชีวิต 11 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน โดยพบว่าจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำนวนผู้บาดเจ็บเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเชียงใหม่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ สำหรับภาพรวมทั้งประเทศสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เกิดอุบัติเหตุ 3,174 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3,345 คน เสียชีวิต 366 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัด นครสวรรค์ 127 ครั้ง เชียงใหม่อยู่อันดับ 2 จังหวัดที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 137 ราย เชียงใหม่ อยู่อันดับ 3 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 21 ราย เชียงใหม่อยู่อันดับ 5
 
3 มกราคม 2557 , 10:37 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่