งาน สืบสานประเพณี น่อ เป๊ เจ่า หรืองานปีใหม่ม้งประจำปี 2557

  
     เครือข่ายชาวเขาเผ่าม้ง 12 เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สืบสานประเพณี น่อ เป๊ เจ่า หรืองานปีใหม่ม้งประจำปี 2557 มีผู้ร่วมงานหลายพันคน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี น่อ เป๊ เจ่า (งานปีใหม่ม้ง) ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเครือข่ายชาวเขาเผ่าม้ง 12 เครือข่าย ม้งในจังหวัดเชียงใหม่ หลายพันคนได้รวมตัวกันจัดงาน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้ตำบลโป่งแยงเป็นเจ้าภาพ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเขาเผ่าม้ง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหารการกิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตอันงดงามและยังคงความเป็นธรรมชาติ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี และได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง ที่ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ มีการเฉลิมฉลอง 7 วัน 7 คืน สานสัมพันธ์อันดีของชนเผ่าม้งและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การโยนลูกช่วง การแข่งขันยิงธนู แข่งขันลูกข่าง โดยไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ หรือโกลคาร์ทม้ง ที่ประดิษฐ์เองด้วยภูมิปัญญาของชาวเขาเผ่าม้ง เรียกความสนใจของประชาชนจำนวนมาก งานดังกล่าวเครือข่ายชาวเขาเผ่าม้ง 12 เครือข่ายหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยปีหน้าจะจัดที่ตำบลหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
4 มกราคม 2557 , 16:50 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่