พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เตือนสติคนไทย ใช้หลักธรรม มาใช้แก้ปัญหา นำพาประเทศสู่ความสุขอีกครั้ง

  
     พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังเตือนสติคนไทย ขอให้นำหลักพรหมวิหาร 4 และโยนิโสมนัสิการ มาใช้แก้ปัญหา นำพาประเทศสู่ความสุขอีกครั้ง
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง เจริญพร หลังเดินทางมาเยี่ยมหลินฮุ่ย แม่แพนด้าที่กำลังจะคลอดแพนด้าน้อยในเร็ววัน ว่า แพนด้าน้อยที่จะเกิดใหม่จะนำความสุข มาให้ชาวไทยทั้งประเทศอีกครั้ง พร้อมทั้งอวยพรให้แข็งแรงทั้งแม่และลูก โดยกล่าวเตือนสติคนไทยว่า เราสามารถสร้างสุขได้ด้วยการขอโทษ ให้อภัย และรักกัน มีพรหมวิหาร 4 ทุกวันนี้ เราด่า และว่ากันง่ายเกินไปหรือเปล่า ไม่มีความสงสาร เห็นใจ มีแต่สะใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสะสมความเกลียดชัง เราควรมีกรุณา มุทิตา ผู้นำควรมีสัจจะ ผู้ตามก็ควรยินดีเมื่อมีใครมาดูแลประเทศ พร้อมนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ มีอุเบกขา วางเฉย เป็นกลาง ไม่มีโทสาคติ คือเชื่อด้วยจิตที่โกรธ ฉันทาคติ อย่าลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ อย่าลำเอียงเพราะความเกลียดชัง ภยาคติ อย่าลำเอียงเพราะกลัวเกรงเนื่องจากเขามีบุญคุณ และโมหาคติ อย่าหลง ลืม ไม่รู้ ให้ใช้หลักโยนิโสมนัสิการ พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ เมื่อมีสติก็จะมีวิหารธรรม ความสุขก็จะมาในที่สุด ทั้งนี้ขอให้เรียนรู้จากบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษร่วมรบเพื่อ ประเทศชาติ และกลับนำพาสังคมสู่สังคมแห่งความเป็นสุข เชื่อว่าคนไทยจะสามารถนำพาประเทศกลับมาเป็นสุขได้อีกครั้ง
 
6 มกราคม 2557 , 13:50 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท. เชียงใหม่