ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ไปมอบให้อำเภอไชยปราการ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มจำนวนพันผืนจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอไชยปราการ
นายวิเชียร พุฒิวิญญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่ม โครงการสานน้ำใจสร้างไออุ่น ครั้งที่ 18 ณ บริเวณเทอเรส ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล และคณะเป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมผ้าห่มจำนวนพันผืน มอบให้อำเภอไชยปราการ เนื่องจากปีนี้อากาศหนาวจัด ประชาชนเดือดร้อนต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวจำนวนมาก ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดมีข้อจำกัด เนื่องจากการที่รัฐบาลรักษาการ จึงต้องของบประมาณต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนที่มากกว่าเดิม อาจจะทำให้การช่วยเหลือไม่ทันการ ขณะที่ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก การที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ มาช่วยเหลือ ก็ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่ง สำหรับผ้าห่มจำนวนดังกล่าวจะนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านสินชัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวปีนี้เป็นปีที่ 18 แล้ว โดยปีนี้ได้นำผ้าห่มไปแจกตามอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วหลายอำเภอ
 
7 มกราคม 2557 , 12:04 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -นันทคม สวท.เชียงใหม่