เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกวด หน้าบ้านน่ามอง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกวด หน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงงานไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 38
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานไม้ดอก – ไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 24.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 จะมีขบวนแห่รถบุปผาชาติ ซึ่งตกแต่งด้วยมวลดอกไม้อย่างสวยงาม ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากเข้าชมขบวนแห่ตามถนนที่ขบวนแห่ผ่านตั้งแต่ถนนสายท่าแพ – ประตูเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตกแต่งเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจัดประกวดโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยขอความร่วมมือเจ้าของอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน ประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคารด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดความรื่นรมย์ สวยงาม สร้างทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับชาวเชียงใหม่ ตลอดจนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบ้านพักอาศัย ร้านค้าและประเภทอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับโล่เกียรติยศจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.cmcity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 53259112 – 3 งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9148 ในวันเวลาราชการ
 
9 มกราคม 2557 , 09:31 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่