จุดผางปะตี๊ด 3,000 ดวง รณรงค์การเลือกตั้ง

  
     เครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ พร้อมภาคี ร่วมจุดผางปะตี๊ด 3,000 ดวง รณรงค์การเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้
ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจุดผางปะติ๊ดเพื่อร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเรียงผางปะตี๊ดเป็นตัวอักษรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง เช่น เลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 และ Respect my Vote We Vote โดยใช้ผางปะติ๊ดในการจุด จำนวน 3,000 ดวง นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวเชิญชวนประชาชนและชาวเชียงใหม่ให้พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เลือกคนดีมาบริหารบ้านเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก หลังจากนี้ ทางเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ พร้อมภาคีต่างๆ จะได้มีการรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง
 
10 มกราคม 2557 , 12:46 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่