เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุ รัฐบาลสหรัฐประกาศเตือนชาวอเมริกันที่จะเดินทางเข้าไทยให้หลีกเลี่ยงเข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีการชุมนุม

  
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุ รัฐบาลสหรัฐประกาศเตือนชาวอเมริกันที่จะเดินทางเข้าไทยให้หลีกเลี่ยงเข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีการชุมนุมและยังเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะหาทางออกได้อย่างสันติ
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดพื้นที่ฉุกเฉินว่า สหรัฐอเมริกาได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้ให้คำแนะนำชาวอเมริกันที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยให้หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีการชุมนุม อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาหวังว่ารัฐบาลไทยจะหาทางออกในรูปแบบที่นำไปสู่สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด
สำหรับสถานการณ์ทางการเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดพบว่าตามสภากาแฟ มีการจับกลุ่มพูดคุยวิพากษ์สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น ตามชุมชนและตลาดต่าง ๆ ก็เปิดโทรทัศน์ติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลา
 
22 มกราคม 2557 , 18:57 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่