การลงคะแนนทดแทน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่มีปัญหา จะมีขึ้นในวันที่ 5 และ 27 เมษายนนี้

  
    กรรมการการเลือกตั้งระบุ การลงคะแนนทดแทน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่มีปัญหา จะมีขึ้นในวันที่ 5 และ 27 เมษายนนี้
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า การลงคะแนนทดแทนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีขึ้นในวันที่ 5 และวันที่ 27 เมษายน 2557 โดยในวันที่ 5 เมษายน จะจัดการลงคะแนนทดแทนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กรุงเทพมหานครและประจวบคีรีขันธ์ และในวันที่ 27 เมษายน จะจัดการลงคะแนนทดแทนในส่วนจังหวัดที่เหลือ ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด ไม่ได้ตามใจผู้หนึ่งผู้ใด มีความชัดเจนในการทำงาน แม้ว่าเหตุการณ์ในขณะนี้จะไม่ปกติก็ตาม
ขณะที่อีก 28 เขตที่มีปัญหาต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่านั้น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความโปร่งใสในการทำงาน ที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และพร้อมรับการตรวจสอบ
 
14 มีนาคม 2557 , 16:22 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่