ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 5 แล้ว

  
     ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 5 แล้ว ขณะที่จังหวัดลำปางยังครองแชมป์ค่าฝุ่นละอองเกินสูงที่สุด
สถานการณ์มลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเช้าวันนี้(15 มี.ค. 57) ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ท้องฟ้าขมุกขมัวไปด้วยหมอกควัน โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรวันนี้เป็นวันที่ 5 แล้ว ประชาชนเริ่มมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยพบว่าปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐานสูงที่สุดที่จังหวัดลำปาง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือที่จังหวัดเชียงราย 170 และ 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดแพร่ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ในสภาวะเช่นนี้ กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและกิ่งไม้ใบหญ้า เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
 
15 มีนาคม 2557 , 12:07 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่