ชาวเชียงใหม่อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าและยุติความขัดแย้งทางการเมือง

  
     ชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายผ่านรายการขยายความประจำสัปดาห์ โดยอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าและยุติความขัดแย้งทางการเมือง
ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายในรายการขยายความประจำสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาชนอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า เพื่อการพัฒนาที่ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ โดยเห็นว่าประเทศไทยถอยหลังลงทุกวัน ไม่อยากเห็นประเทศชาติต้องล่มจมลงเพราะความขัดแย้งของคนในชาติ
ประชาชนยังได้เสนอให้มีการทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนเห็นด้วยกับฝ่ายใด แล้วเมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรแล้ว ให้ทุกฝ่ายยุติปัญหาและฟังเสียงประชาชน พร้อมพัฒนาไปข้างหน้าตามมติของประชาชน
ประชาชนยังได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อในการนำเสนอข่าวสาร โดยพบว่าหลายสื่อมีความเอนเอียง นำเสนอข่าวในเชิงชี้นำ จนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายในขณะนี้ ซึ่งสื่อก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน ที่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งและกระแสเกลียดชังให้เกิดขึ้น จึงเห็นควรให้บริโภคสื่ออย่างมีสติด้วย
 
15 มีนาคม 2557 , 16:35 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่