ขอเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถอนุมัติจบว่าที่บัณฑิตสายครู ให้ทันสมัครสอบแข่งขัน

  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัย เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถอนุมัติจบว่าที่บัณฑิตสายครู ให้ทันสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บัณฑิตสายครูทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 17 - 24 มีนาคม 2557 นั้น ส่งผลกระทบต่อว่าที่บัณฑิตสายครูจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่ละสถาบันยังอยู่ในช่วงของการประเมินผลและรอการประกาศสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ทำให้เสียโอกาสในการสมัครสอบบรรจุในรอบนี้ โดยทุกปีที่ผ่านมาทางสภามหาวิทยาลัยฯ จะอนุมัติในช่วงวันที่ 25 หรือ 26 มีนาคม ของทุกปี ทำให้ว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสียโอกาสในการสมัครเข้าสอบบรรจุดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ให้เร็วกว่าเดิม โดยจะจัดประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2557 เพื่ออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จากนั้นจะนำใบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมด้วยหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ไปทำเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งการทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นกรณีเร่งด่วน แล้วนำมามอบให้นักศึกษาสายครูในวันที่ 22 มีนาคม 2557 เพื่อให้ทันต่อการสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ต่อไป
 
15 มีนาคม 2557 , 16:55 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่